دانلود ویدئو از سایت فیسبوک FaceBook

مطابق یکی از الگوهای زیر باید آدرس ویدئو را وارد کنید:

  • facebook.com/UserName/videos/...
  • m.facebook.com/story.php...
  • m.facebook.com/sharer.php...

ما هیچ مسئولیتی در قبال ویدئوهایی که شما کاربران از طریق سایت ما از فیسبوک دانلود میکنید نداریم